"SFÂNTUL DIN MONTPARNASSE" de la document la mit. 100 de ani de exegeză brâncușiană.
Proiect de cercetare exploratorie/Autoritatea Naționala Romana pentru Cercetare Științifică, CNCS-UEFISCDI, număr proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0200, director de proiect Dr. Ioana Vlasiu.
  
Proiectul are ca punct de pornire donația postumă a arhivei istoricului de artă Barbu Brezianu (18 martie 1909 - 14 ianuarie 2008) către Institutul de Istoria Artei "G.Oprescu" al Academiei Române din Bucuresti. Voința lui Barbu Brezianu a fost dusă la îndeplinire de către fiul său, Andrei Brezianu, căruia îi mulțumim și pe această cale. Donația cuprinde:

· biblioteca - specializată în sculptura modernă și contemporană, vizând, mai cu seamă opera sculptorului român Constantin Brâncuși
· material documentar organizat în dosare tematice, dedicate în primul rând biografiei și operei lui Brâncuși, dar și altor teme de cercetare legate de arta românească modernă cărora Barbu Brezianu li s-a consacrat
· corespondență cu istorici de artă români și străini  
· fotografii

Proiectul își propune să transforme Centrul de studii brâncușiene „Barbu Brezianu” din cadrul Institutului de Istoria Artei „G.Oprescu” într-un loc de referință pentru cercetarea de istoria artei   oferind cercetătorilor o arhivă organizată, accesibilă și bogată în materiale de studiu în măsură să stimuleze reflecția asupra modernității în artele vizuale.
 
Pentru a atinge acest obiectiv, echipa proiectului  a stabilit mai multe etape de lucru și direcții prin care arhiva să fie pusă în valoare:

ARHIVAREA (conservarea, inventarierea și clasificarea tuturor documentelor din donație)
CERCETAREA (deschiderea spre noi perspective de cercetare în istoria sculpturii, pornind de la documentele de arhivă)
PUBLICAREA (organizarea și participarea la ateliere de lucru și conferințe; organizarea conferinței internaționale “After Brancusi”, urmată de publicarea atât a cercetărilor prezentate, cât și a unei selecții de documente de arhivă) 
CONECTAREA cu practica artei contemporane (artiști invitați să imagineze modalități de activare și interogare a arhivei)